Neurologopedia, fizjoterapia i rehabilitacja dzieci A. Wietecka

Neurologopeda - Neurologopedia kliniczna - Szczecin


Terapia neurologopedyczna w szczecińskim gabinecie neurologopedii klinicznej skierowana jest wobec pacjentów z: porażeniem nerwu twarzowego, zaburzeniami strukturalnymi, dysfagią, zaburzeniami funkcji ssania, połykania, gryzienia, żucia oraz z nadmiernym ślinieniem. Ponadto, w ramach wczesnej interwencji neurologopedycznej wspomagane są noworodki, niemowlęta i dzieci z zaburzeniami oralnymi i dysfagicznymi. Terapeuci koncentrują się na diagnozowaniu i terapii osób z problemami o podłożu neurologicznym, genetycznym i metabolicznym. Podczas zajęć podkreślana jest współzależność ciała i kompleksu ustno - twarzowego. Dużą rolę przypisuje się komunikacji.

Neurologopeda Szczecin

Neurologopedia, fizjoterapia i rehabilitacja dzieci A. Wietecka
ul. Jana Karola Chodkiewicza 2 / 2
70-344 Szczecin
zachodniopomorskie
Tel.: +48721878630
NIP: 8522658524
REGON: 320490580
WWW:
FB